Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

Науковий збірник був заснований у 2010 році на юридичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Збірник наукових праць містить статті, що висвітлюють проблемні питання правового регулювання суспільних відносин з різних галузей права.

Редакція наукового збірнику Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рубрики наукового збірника « Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції»

  1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
  1. Конституційне та муніципальне право;
  2. Адміністративне, фінансове, податкове право;
  3. Цивільне та господарське право і процес;
  4. Трудове право; право соціального забезпечення;
  5. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
  6. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
  7. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
  8. Міжнародне право та порівняльне правознавство.

Редакція наукового збірника «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
Адреса редакції: м. Дніпропетровськ, ДНУ, вул. Наукова 13, корп. 9, комн. 220 ; тел. 066-346-49- 54 ; Email: pravo_dnu_2010@mail.ru


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.